HAM

ITU zone Neyolaki ?

Alıntı Posted on Updated on

Bildik İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) olmasa gerek hadi neymiş birlikte öğrenelim.

ITU05-08-2014+20-13-26[1]Logo_E[1]

International Telecommunications Union (yani Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, kısaca ITU), merkezi Cenevre’de bulunan ve telekomünikasyon alanında dünyada birçok standardı belirleyen bir kurumdur.  http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

Dünyada haberleşme alanındaki ilk organizasyon 1865 yılında aralarında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu 18 ülke tarafından kurulan “Telgrafçılar Birliği”dir. Bu organizasyon 1947 yılında, Birleşmiş Milletler bünyesinde telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-ITU” haline dönüştürülmüştür. ITU, Haziran 2000 itibari ile 188 üye ülkeden oluşmaktadır.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin amacı: 
* 9 kHz-300GHz arasındaki frekans spektrumunun, üye ülkeler arasında eşit şekilde paylaşımını sağlamak.
*Telekomünikasyon servislerine ait sistemleri ve donanımları geliştirmek, standartlarını belirlemek ve bunların hem kendi içlerinde, hem servislerarası hem de üye ülkeler arasında uyumlu çalışmalarını sağlamak,
*Ülkelere ve servislere tahsis edilen  frekans bandlarını planlamak,
*Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere telekomünikasyon alanında yardım etmek,
*Tüm bu faaliyetlerin gerektirdiği her türlü yasa, tüzük, yönetmelik ve anlaşmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamaktır.

ITU, dört (4) yılda bir yapılan “Tam Yetkili Temsilciler Konferansları”nda gözden geçirilen ITU Yasası (Constitution) ve Sözleşmesi (Convention) kapsamında faaliyet göstermektedir. Adı geçen Yasa ve Sözleşme, ITU’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişini belirlemektedir. Bu Yasa ve Sözleşme maddeleri, telekomünikasyon hizmetlerini düzenleyen ve bütün üye ülkeler üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyan İdari Tüzüklerle-Radyo Tüzüğü (RR: Radio Regulations) ve Uluslararası Telekomünikasyon Tüzüğü ile tamamlanmaktadır.

1992 yılı Aralık ayında yapılan Ek Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (APP-92) sırasında alınan kararlar uyarınca yeniden yapılanan ITU bünyesindeki organlar ve bu organlar arasındaki görev yetki ve sorumluluk dağılımı aşağıda kısaca açıklanmıştır.

*Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (PP):ITU’nun en üst düzey ve en yetkili  Konferanslarıdır.
*Konsey:ITU’nun icra organı olarak hareket eder.
*Dünya Telekomünikasyon Konferansları (WCIT):Sadece operatörlere yönelik çalışma usul ve esaslarının belirlendiği, “Uluslararası Telekomünikasyon Tüzüğü”nü,  ihtiyaçlar doğrultusunda revize eder.
*Telekomünikasyon Standardizasyonu Sektörü (ITU-T):Telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılan sistem ve donanımların teknik, işletme ve tarife esaslarını da dikkate alarak standardizasyonunu sağlar.
*Telekomünikasyon Geliştirme Sektörü (ITU-D):Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla her türlü teknik yardım programını hazırlar, gerekli organizasyonu ve teknik  işbirliğini sağlar.
*Radyokomünikasyon Sektörü (ITU-R): Radyo-frekans spektrumunun, sabit uydu yörüngesi kullanımı da dahil olmak üzere, bütün radyokomünikasyon servisleri tarafından mantıklı, eşit, verimli ve ekonomik kullanımını sağlar ve Radyokomünikasyon konusunda araştırmalar yaparak tavsiye kararları hazırlar. Şekil-1’den de görüldüğü üzere Radyokomünikasyon Sektörü aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

-Dünya ve Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansları (WRC/ RRC)

-Radyo Tüzüğü Kurulu (RRB)

-Radyokomünikasyon Genel Kurulları (RA)

-Radyokomünikasyon Çalışma Grupları (R-SG)

-Seçimle gelen bir Direktör tarafından yönetilen Radyokomünikasyon Bürosu (BR)

Radyokomünikasyonun teknik konuları ile ITU-R Çalışma Grupları (SG) ilgilenmektedir. Çalışma Gruplarının isimleri ve görevleri aşağıda kısaca belirtilmiştir.

SG-1: Spektrum Düzenleme

Spektrum idaresinin verimli bir şekilde yapılanması, paylaşım kriterleri ve    yöntemleri, monitoring (izleme) teknikleri ve uzun vadeli kullanım stratejileri konularında prensipler ve teknikler geliştirerek tavsiye kararları oluşturur.

SG-3: Radyo Dalgalarının Propogasyonu

Radyo dalgalarının iyonlaşmış ve iyonlaşmamış ortamlarda yayılımı ve radyo gürültüsünün özelliklerinin araştırılarak radyokomünikasyon sistemlerine etkilerini belirler.

SG-4: Sabit Uydu Servisleri

Sabit uydu servisleri ve bu servislerdeki uydulararası linkler için tracking, telemetry ve telecommand fonksiyonları da dahil olmak üze re sistem ve şebekelerle ilgili çalışmaları yürütür.

SG-7: Bilimsel Servisler

Uzay operasyonları, uzay araştırma, dünya inceleme ve meteoroloji, radyoastronomi ve radar astronomi servisleri için sistemler; standard frekans ve evr  ensel saat sinyali servislerinin yayılımı, alışı ve koordinasyonu bu grubun görevleri arasındadır.

SG-8: Mobil, Radyodeterminasyon, Amatör ve İlgili Uydu Servisleri

İlgili uydu servisleri de dahil olmak üzere mobil, radiodeterminasyon ve amatör servisleri için sistem ve şebekelerle ilgili konularda tavsiye kararları hazırlar.

SG-9: Sabit Servisler

Karasal istasyonlarla çalışan sabit servis sistemleri ve şebekeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

SG-10: Yayın Servisi-Ses

Audio frekansı ve kayıt cihazları da dahil olmak üzere yayın ve uydudan yayın servislerinin uluslararası program değişimi ve sistemleri, sinyallerin ses, veri ve sesle birlikte taşınan yan servisler için kullanıldığında halka iletilmesi sırasındaki genel performansı konularında tavsiye kararları hazırlar.

SG-10’un Alt Çalışma Grupları(WP) ve Task Grupları(TG) aşağıda belirtilmiştir:

WP 10A: 30 MHz’in altındaki frekanslarda Ses Yayını ve Ses yayını için Antenler,

WP 10B:  30 MHz’in üzerindeki frekanslarda Karasal Ses Yayını,

WP 10C:  Ses Yayın Sinyallerinin Odyo-Frekans Karekteristikleri,

TG  10/3: Subjektif Ses Düzenlemesi,

TG  10/4: Objektif Odyo Kalite Düzenleme Metodları,

TG  10/5: HF Yayını için Teknik Parametreler  ve Planlama İşlemleri.

SG 11-Yayın Servisi-Televizyon

Video frekansı ve kayıt cihazları da dahil olmak üzere yayın ve uydudan yayın servislerinin uluslararası program değişimi ve sistemleri, sinyallerin televizyon veri ve ilgili servisler için kullanıldığında, kamuya iletilmesi sırasında sahip olunması gereken genel performansı ile ilgili çalışmaları yürütür.

SG-11’in Alt Çalışma Grupları(WP) ve Task Grupları(TG) aşağıda belirtilmiştir:

WP 11A: Televizyon  Sistemleri ve Data Yayını,

WP 11B: Sayısal Televizyon (Kaynak Kodlu),

WP 11C: Karasal Televizyon   (Emisyon ve Planlama Parametreleri),

WP 11E: Video Kalite Değerlendirmesi,

JWP 10-11R Yayın İçin Kayıt,

JWP 10-11S Enterferans Hesaplama Metodları ve 1. ve 3. Bölgede Planlama

TG 11/1: HDTV ve Uluslararası Program Değişimi,

TG 11/2: Sayısal Stüdyo Arabirimleri,

TG 11/3: Sayısal Karasal Televizyon Yayını,

TG 11/5: İnteraktif Televizyon Yayın Sistemi,

Yukarıda okumayı sevmeyen toplumumuz için epey kalabalık oldu bizi ilgilendiren bölümüne geçelim.

ITUMAP05-08-2014+20-29-54[1]

Tüm dünya şimdilik 90 zone/bölge ye ayrılmış görünüyor yukarıda haritada görebilirsiniz. Peki biz neresindeyiz ? Cevap aşağıdaki sticker’da ;

3905-08-2014+20-40-50[1]

ITU zone detaylı şekilli tüm listeyi şuradan indirebilirsiniz: İNDİR (pdf dosyadır korkulacak bir durum yok )

ITU zones Listesi

1. KL
2. VE6, VE7, VE8 (south of 80N and west of 110W), VY1
3. VE5, VE3/4/8 (south of 80N and between 90 & 110W)
4. VE2/3/4/8 (south of 80N and between 70 and 90W including all Baffin Island)
5. OX (south of 80N)
6. W6, W7 (excluding Wyoming & Montana east of 110W)
7. W5 (excluding Mississippi), W7 (Wyoming & Montana east of 110W), W0
8. W1, W2, W3, W4, W5 (Mississippi only), W8, W9, 4U (New York)
9. CY9, CY0, FP, VE1, VE2 (east of 70W), VO1, VO2, VY2
10. FO8 (Clipperton), XE, XF4
11. C6, CO, FG, FM, FJ/FS, HH, HI, HK0 (San Andres), HP, HR, J3, J6, J7, J8, KG4, KP1, KP2, KP3/4, KP5, P4, PJ (Netherlands Antilles), PJ Sint Maarten), TG, TI, V2, V3, V4, VP2 (Anguilla), VP2 (Br. Virgin Is), VP2 (Montserrat), VP5, VP9, YN, YS, YV0, ZF, 6Y, 8P, 9Y
12. CP, FY, HC, HC8, HK, HK0 (Malpelo), OA, PY (west of 60W), PZ, TI9, YV, 8R
13. PY (north of 16.5S & east of 60W), PY0 (Fernando de Noronha), PY0 (St Peter & Paul)
14. CE (north of 40S), CE0 (Juan Fernandez), CE0 (San Felix), CX, LU (north of 40S), ZP
15. PY (south of 16.5S), PY0 (Trindade)
16. CE (south of 40S), LU (south of 40S), VP8 (Falklands)
17. TF
18. JW (south of 80N), JX, LA, OH, OH0, OJ0, OY, OZ, SM
19. UA1 (between 60 and 80N and west of 50E), UA9 (between 60 and 80N and west of 50E)
20. R1F (FJL south of 80N), UA1 (between 60 and 80N and east of 50E), UA9 (between 60 and 80N and between 50 and 75E)
21. UA9/0 (between 60 and 80N and between 75 and 90E)
22. UA0 (between 60 and 80N and between 90 and 110E)
23. UA0 (between 60 and 80N and between 110 and 135E)
24. UA0 (between 60 and 80N and between 135 and 155E)
25. UA0 (between 60 and 80N and between 155 and 170E)
26. UA0 (between 60 and 80N and east of 170E)
27. C3, EI, F, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, LX, ON, PA, 3A
28. DL, HA, HB, HB0, HV, I (excluding IG9 & IH9), IS, LZ, OE, OK, OM, S5, SP, SV, SV (Mt Athos), SV5, SV9, T7, T9, TK, YO, YU, Z3, ZA, 1A0(SMOM), 4U (Geneva), 9A, 9H
29. R1M (MV Island), EK (Armenia), ER (Moldova), ES (Estonia), EU (Belarus), LY (Lithuania), UA1 (south of 60N), UA2, UA3, UA4 (west of 50E), UA6, UN(Kazakhstan west of 50E), UR (Ukraine), YL (Latvia), 4J (Azerbaijan), 4L (Georgia)
30. EX (Kyrgyzstan west of 75E), EY (Tajikistan), EZ (Turkmenistan), UA4 (east of 50E), UA9 (south of 60N and west of 75E), UK (Uzbekistan), UN(Kazakhstan between 50 and 75E)
31. EX (Kyrgyzstan east of 75E), UA9/0 (south of 60N and between 75 and 90E), UN (Kazakhstan east of 75E)
32. JT (west of 110E), UA0 (south of 60N and between 90 and 110E)
33. BY (north of 44N), JT (east of 110E), UA0 (south of 60N and between 110 and 135E)
34. UA0 (south of 60N and between 135 and 155E including Primor’ye and Sakhalin but excluding the Kurils)
35. UA0 (south of 60N and between 155 and 170E including the Kurils)
36. CT3, CU, EA8
37. CN, CT, EA, EA6, EA9, IG9, IH9, S0, ZB, 3V, 7X
38. SU, 5A
39. A4, A6, A7, A9, HZ, JY, OD, TA, YI, YK, ZC4, 4X, 5B, 7O, 9K
40. EP, YA
41. A5, AP, S2, VQ9, VU (India), VU (Laccadives), 4S, 8Q
42. BY (west of 90E), 9N
43. BY (between 90 and 110E, excluding Hainan)
44. BV, BY (south of 44N and east of 110E, including Hainan), BV9P (Pratas), HL,P5, VR2/VS6, XX9
45. JA, JD1 (Ogasawara)
46. C5, D4, EL, J5, TU, TY, TZ, XT, 3X, 5N, 5T, 5U, 5V, 6W, 9G, 9L
47. S9, TJ, TL, TT, 3C
48. E3, ET, J2, ST, ST0, T5, 5X, 5Z
49. HS, VU (Andamans), XU, XV, XW, XZ
50. DU, BY (Scarborough Reef), 1S (Spratly)
51. H4, P2, YB8/9 (east of 130E)
52. D2, TN, TR, 3C0, 9Q, 9U, 9X
53. C9, D6, FH, FR (Reunion), FR (Gloriosos), FR (Juan de Nova), FR (Tromelin), S7, Z2, 3B6/7, 3B8, 3B9, 5H, 5R, 7Q, 9J
54. V8, VK9 (Christmas), VK9 (Cocos-Keeling), YB1-7, YB8/9 (west of 130E), 9M2, 9M6/8, 9V
55. VK4, VK8, VK9 (Willis)
56. FK, VK9 (Mellish Reef), YJ, 3D2 (Fiji), 3D2 (Conway Reef), 3D2 (Rotuma)
57. A2, V5, ZS, ZS8, 3DA, 7P
58. VK6
59. VK1, VK2, VK3, VK5, VK7
60. VK9 (Lord Howe), VK9 (Norfolk), VK0 (Macquarie), ZL, ZL7, ZL8, ZL9
61. KH1, KH3, KH4, KH5 (Palmyra but not Jarvis), KH5 (Kingman Reef), KH6/7, KH7K, T32 (Northern Line Is only)
62. A3, FW, KH5 (Jarvis), KH8, T31, ZK1 (North Cooks), ZK2, ZK3, 5W
63. CE0 (Easter), FO, T32 (Central & Southern Line Is), VR6, ZK1 (South Cooks)
64. KC6/T8, KH2, KH0, V6 (west of 150E)
65. C2, KH9, T2, T30, T33, V6 (east of 150E), V7
66. ZD7, ZD8, ZD9
67. Antarctica (north of 80S and between 20W and 40E), 3Y (Bouvet)
68. FT (Amsterdam), FT (Crozet), FT (Kerguelen), VK0 (Heard)
69. Antarctica (north of 80S and between 40 and 100E)
70. Antarctica (north of 80S and between 100 and 160E)
71. Antarctica (north of 80S and between 160E and 140W)
72. Antarctica (north of 80S and between 140 and 80W), 3Y (Peter 1)
73. Antarctica (north of 80S and between 80 and 20W), VP8 (S. Georgia), VP8 (S. Orkneys), VP8 (S. Sandwich), VP8 (S Shetlands)
74. Antarctica (between 80 and 90S South Pole)
75. JW (north of 80N), OX (north of 80N), R1F (FJL north of 80N), UA0 (Severnaya Zemlya north of 80N), VE8 (north of 80N)
78 CE0 (Salas-y-Gomez)
90. JD1 (Minami Torishima)

Alıntıdır. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31455.0.html

MERHABA

Posted on Updated on

Merhaba

Uzun bir aradan sonra yeniden bir hosting imkanım olması ile sitemiz aktif yapabildim. (En azından 2 sene rahatım.)

 

AKTIF KONUMDA